About us

Pyro Prevent AB

Släcksystem för fordon och maskiner

Service och underhåll

Pyro Prevent AB startades 2015 av Jonas Hestner.

Vi har Östersund som bas och verkar i huvudsak i mellansverige.

Företag som anlitar oss är i huvudsak företag med krav på utökad brandsäkerhet på sina fordon och maskiner tex:Bussbolag, sågverk och entrepenadföretag men vi utför också service på fastighetssidan med allt det innebär med rökgas ventilation, handbrandsläckare, brandposter samt nödljus.