Products

Pyro Prevent AB

Släcksystem för fordon och maskiner

Service och underhåll

Pyro Prevent AB är återförsäljare åt Fogmaker Sweden på montage och service av deras sprinklersystem.

 

Vi är även certifierade att utföra service och underhåll på Dafo´s system Forrex.

 

Vi har även ett komplett sortiment av handbrandsläckare och brandposter mm.

 

Fogmakers system har en otrolig bredd och kan monteras på i princip all typ av utrustning som finns på marknaden idag.

 

Vi är även certifierade att utföra årlig brandskyddskontroll enligt SBF 127.